Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Centralna Baza Endorpotezoplastyki – prace nad aktualizacją aplikacji

13.01.2012

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje informację otrzymaną z Centrali NFZ, że w związku z trwającymi pracami nad nowym słownikiem endoprotez, aktualizacją numerów REF poszczególnych elementów endoprotez, nowa wersja aplikacji CBE dla świadczeniodawców oraz aplikacji CBE oddziałowej będzie zainstalowana nie wcześniej niż w połowie stycznia 2012 r.

Do czasu uruchomienia nowej aplikacji nie będzie możliwe sprawozdawanie przez świadczeniodawców informacji o wykonanych wszczepach endoprotez realizowanych w ramach umów na 2012 r.

O dokładnym terminie uruchomienia nowej aplikacji i ewentualnych przerwach technicznych związanych z zainstalowaniem nowej wersji powiadomimy o Państwa odrębnym komunikatem. Przepraszamy za powstałe utrudnienia. 

Telefony:

(0-42) 275-48-56; (0-42) 275-48-55