Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ratownictwo Medyczne – zmiana wymiany informacji ze Świadczeniodawcami realizującymi zawarte umowy

13 styczeń 2012

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na głównej stronie internetowej Oddziału Funduszu znajduje się Serwis okategorii "Ratownictwo Medyczne”. W tym miejscu będą zamieszczane wszelkie informacje ikomunikaty związane z realizacją zadań Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wynikających z art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz umowy z dnia 7 października 2011 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim i Dyrektorem Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Jednocześnie informujemy, że w serwisie „Ratownictwo Medyczne” zamieszczony został ważny komunikat, dotyczący współpracy z Wydziałem ds. Służb Mundurowych ŁOW NFZ w związku z realizacją zawartych umów.

Telefon kontaktowy:

(42) 275-48-55 lub (42) 275-48-58