Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

!!! Przedłużony termin rozstrzygnięcia w postępowaniach

16 grudzień 2011

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniu dzisiejszym został przedłużony termin rozstrzygnięcia w postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do dnia 22 grudnia 2011 roku. Lista postępowań, w których został przedłużony termin rozstrzygnięcia, stanowi załącznik do komunikatu.