Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Postępowania konkursowe na realizację świadczeń w rodzaju: LSZ

14 grudzień 2011
 

Informujemy, że środki finansowe na zakresy nielimitowane:

03.4100.130.02

KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E11,E12,E13,E14

03.4421.140.02

NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25

03.4421.150.02

NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N23, N24, N25, N22

03.4421.160.02

NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N23, N24, N25, N22, N21

03.4450.231.02

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - N01, N20

03.4450.240.02

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20

03.4450.250.02

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N20

03.4450.260.02

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N20

w postępowaniach konkursowych są zabezpieczone na okres luty-kwiecień 2012 r. W związku z tym, proszę o podanie w części VI formularza ofertowego w ofercie ilościowo-cenowej propozycji w miesiącach luty, marzec, kwiecień natomiast w pozostałych miesiącach proszę o podanie liczby świadczeń w wysokości 1.

 

źródło: Komunikat z dnia 5.12.2011 - Sprostowanie komunikatu dot. postępowań konkursowych na realizację świadczeń w rodzaju LSZ