Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Postępowania konkursowe na realizację świadczeń w rodzaju: LSZ

05.12.2011

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniu 2 grudnia 2011 roku opublikowane zostały w przeglądarce postępowań, postępowania konkursowe na realizację świadczeń o okresie 01.02.2012-31.12.2014 w rodzaju: Leczenie szpitalne. Jednocześnie do świadczeniodawców realizujących umowy w 2011 r. zostały wysłane propozycje przedłużenia umów na okres styczeń 2012 wraz z propozycją załącznika rzeczowo-finansowego na ten okres.

W celu pobrania zapytania ofertowego należy zalogować się do Portalu Świadczeniodawcy części dotyczącej umów na realizację świadczeń, po wybraniu – pokaż więcej, wybrać informator o postępowaniach na rok 2012, a następnie wyszukać właściwe postępowanie i pobrać dla tego postępowania definicję.

Jednocześnie informuję, że środki finansowe na zakresy nielimitowane:

03.4100.130.02

KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E11,E12,E13,E14

03.4421.140.02

NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25

03.4421.150.02

NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N23, N24, N25, N22

03.4421.160.02

NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N23, N24, N25, N22, N21

03.4450.231.02

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - N01, N20

03.4450.240.02

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20

03.4450.250.02

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N20

03.4450.260.02

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N20

w postępowaniach konkursowych są zabezpieczone na okres styczeń-marzec 2012 r.. W związku z tym, proszę o podanie w części VI formularza ofertowego w ofercie ilościowo-cenowej propozycji w miesiącach luty, marzec, natomiast w pozostałych miesiącach proszę o podanie liczby świadczeń w wysokości 1.

SPROSTOWANIE

"Jednocześnie informuję, że środki finansowe na zakresy nielimitowane:

03.4100.130.02

KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E11,E12,E13,E14

03.4421.140.02

NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25

03.4421.150.02

NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N23, N24, N25, N22

03.4421.160.02

NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N23, N24, N25, N22, N21

03.4450.231.02

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - N01, N20

03.4450.240.02

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20

03.4450.250.02

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N20

03.4450.260.02

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N20

w postępowaniach konkursowych są zabezpieczone na okres luty-kwiecień 2012 r. W związku z tym, proszę o podanie w części VI formularza ofertowego w ofercie ilościowo-cenowej propozycji w miesiącach luty, marzec, kwiecień natomiast w pozostałych miesiącach proszę o podanie liczby świadczeń w wysokości 1. "