Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

LSZ: zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert

29.11.2011

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia postanowił przedłużyć termin składania oraz otwarcia ofert dla postępowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Leczenie szpitalne w postępowaniach, w których termin składania ofert wyznaczono na dzień 29 listopada.

Nowy termin składania ofert określony został na dzień 30.11.2011 r. do godziny 16.00. Nowy termin otwarcia ofert określony został na dzień 02.12.2011 r. godzina 09.00.