Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert w rodzaju: leczenie szpitalne

04.11.2011

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Zdrowia postanowił przedłużyć termin składania oraz otwarcia ofert dla nw. postępowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy terapeutyczne (lekowe)

  • Postępowania: od 05-12-000144/LSZ/03/2/1 do 05-12-000219/LSZ/03/2/03.0000.061.02/1

Nowy termin składania ofert określony został na dzień 08.11.2011 r. do godziny 16.00.

Nowy termin otwarcia ofert określony został na dzień 10.11.2011 r. godzina 09.00.