Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący sprostowania błędu

03.11.2011

W ogłoszeniach o postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2012 – 2014 w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie z dnia 31 października 2011 r.

od nr 05-12-000532/SOK/11/1/11.1021.047.02/1 do 05-12-000569/SOK/11/1/11.4132.002.12/1 w związku z oczywistą omyłką, wskazane w treści ogłoszenia: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z dnia 31 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1142) zastępuje się Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z dnia 27 maja 2011 r Dz. U. Nr 111, poz. 653, z późn. zm.)