Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący uzupełnienia danych w Portalu Potencjału

13 październik 2011

W związku ze zbliżającym się postępowaniem konkursowym w rodzaju rehabilitacja lecznicza, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o konieczności uzupełnienia w Portalu Potencjału danych o sprzęcie, który wykazywany jest do realizacji świadczeń zdrowotnych.

Należy wypełnić następujące pola:

  1. producent,
  2. model,
  3. rok produkcji,
  4. nr seryjny,
  5. atestowany,
  6. serwisowany,
  7. status posiadania zasobu,
  8. opis.

W przypadku braku sprzętu w słowniku (np. aparat do masażu limfatycznego mechanicznego) posiadane przez świadczeniodawcę urządzenie należy dopisać do „wyposażenia gabinetu rehabilitacyjnego” wraz ze wszystkimi danymi wymienionymi powyżej.

Dokładna informacja o sprzęcie pozwoli na sprawdzenie  jego dostępności u danego świadczeniodawcy we wskazanym miejscu realizacji świadczeń.

Brak ww. danych spowoduje wezwanie świadczeniodawcy do uzupełnienia oferty.