Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Refundacja przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zrealizowanych w 2010 r.

24.03.2011
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w załączeniu zestawienie tabelaryczne kwot refundacji przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zrealizowanych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.