Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia postępowań

14.02.2011

Informujemy, że Zarządzeniem Dyrektora ŁOW NFZ zmieniony został termin rozstrzygnięcia w postępowaniach z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej o numerach 05-11-000161/POZ/0112/01.0000.158.16/1 i 05-11-000170/POZ/0112/01.0000.156.16/1.
Nowy termin rozstrzygnięcia postępowania:
- 05-11-000161/POZ/0112/01.0000.158.16/1 - 16.02.2011 r.,
- 05-11-000170/POZ/0112/01.0000.156.16/1 – 15.02.2011 r.