Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Świadczeniodawcy z zakresu POZ - sprawozdania

10.02.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku z zaobserwowanymi nieprawidłowościami w zakresie przesyłanych do ŁOW NFZ sprawozdań z porad lekarza POZ udzielonych miesiącu w styczniu 2011 r., zwracamy Państwa uwagę na fakt, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML, dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy), komunikat danych o świadczeniach należy przesyłać w wersji: 5;2.0.

Wobec powyższego, prosimy o sprawdzanie komunikatów zwrotnych potwierdzenia danych o świadczeniach POZ, ewentualne poprawienie błędów i ponowne przesłanie danych sprawozdawczych za styczeń 2011 r. (w aktualnej wersji: 5;2.0),  jednak nie później niż do dnia 15 lutego 2011 r.