Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Leczenie szpitalne – komunikat w sprawie postępowań konkursowych

20.01.2011

Leczenie szpitalne – komunikat w sprawie postępowań konkursowych w zakresach neonatologia – hospitalizacja oraz położnictwo i ginekologia – hospitalizacja


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w  związku z opublikowaniem postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów  o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne propozycje finansowe dotyczą okresu rozliczeniowego 01 marzec 31 grudzień 2011 i załącznik rzeczowo-finansowy w ofercie należy złożyć na taki okres.

Wyjątek stanowią zakresy skojarzone 03.4421.140.02 - NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 oraz 03.4450.240.02 - POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20. W tych przypadkach plan rzeczowo – finansowy dotyczy okresu 01 marzec – 30 czerwiec 2011, przy obowiązującym okresie rozliczeniowym 03 marzec – 31 grudzień 2011 r. W związku z tym, plan rzeczowo-finansowy oferty w okresie 01 lipiec - 31 grudzień 2011 r. powinien wynosić 1 punkt miesięcznie.