Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów w rodzaju: POZ na rok 2011 na terenie woj. łódzkiego

06.12.2010

Komunikat skierowany jest do Świadczeniodawców posiadających umowy w zakresie świadczeń pielęgniarki poz, których okres obowiązywania kończy się z dniem 31 grudnia 2010 r.

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia proponuje Świadczeniodawcom posiadającym umowy, których okres obowiązywania kończy się z dniem 31 grudnia 2010 r., przedłużenie okresu obowiązywania tych umów do dnia 31 grudnia 2011 r.

Jednocześnie Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że przygotowanie aneksów dla Świadczeniodawców posiadających powyższe umowy może nastąpić jedynie przy wykorzystaniu danych przygotowanych za pomocą aplikacji ofertowej. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym zostały zamieszczone definicje postępowań w trybie aneksowania umów.

Wnioski aktualizacyjne mogą składać Świadczeniodawcy  spełniający wymagania określone Zarządzeniem Nr 74/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009 r., nr 139, poz.1139 z późn. zm.)

 

Dokumentacją niezbędną do przedłużenia okresu obowiązywania umów do dnia 31 grudnia 2011 roku jest:

 • prawidłowo sporządzony wniosek aktualizacyjny w wersji elektronicznej - plik swd, oraz w wersji papierowej,
 • oświadczenie,
 • załącznik nr 3 do ww. zarządzenia,
 • załącznik nr 12 do ww. zarządzenia ,
 • kserokopia polisy OC lub oświadczenie o jej kontynuacji na okres obowiązywania umowy,
 • oświadczenie Świadczeniodawcy o wyrażeniu zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Aby przygotować wniosek o aneksowanie umowy należy:

 • pobrać plik zawierający definicję postępowania (aneksowanie umów) - z Portalu Świadczeniodawcy.
  W okienku Podstawowa Opieka Zdrowotna wybrać odpowiednio „Pokaż więcej" i po rozwinięciu listy dostępnych opcji wyboru należy wybrać Informator o postępowaniach na rok 2011 r.,
 • pobrać plik ze strukturą organizacyjną świadczeniodawcy – z Portalu Świadczeniodawcy.

Powyższe pliki będą niezbędne do sporządzenia przez Państwa wniosku o aneksowanie umowy w programie ofertowym.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku dokonywania przez Państwa zmian formalno prawnych w zawartych umowach wymagane jest złożenie wszystkich dokumentów potwierdzających dokonane zmiany.

Przygotowane wnioski (wersję elektroniczną wraz z wydrukiem) wraz z załącznikami należy przesłać lub dostarczyć do siedziby Oddziału odpowiednio na adres:  

 • Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łodzi przy ulicy Żeligowskiego 32 Ip. pok. 101
  (adres korespondencyjny, 90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58).
 • Delegatury ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 16a, (44 647 39 90);
 • Delegatury ŁOW NFZ w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29, (46 834 15 92);
 • Delegatury ŁOW NFZ w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, (43 822 15 85);

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2010 r.

 

Źródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ
42 275 41 67; 42 275 41 88