Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ratownictwo Medyczne – bardzo ważne zmiany w komunikatach sprawozdawczych XML

26 październik 2010

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z § 23 ust.1, 3 i 7 „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń” (Dz.U. z 2008 r. Nr 81 poz.484), Świadczeniodawcy realizujący świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, zobowiązani są w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, złożyć rachunek za miesiąc poprzedni wraz z raportem statystycznym przekazywanym w formie elektronicznej. Obowiązek wykonywania raportów statystycznych z udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej wynika także z § 2, § 5 ust.1 oraz , § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 123 poz. 801z późn. zm.)

 

Z dniem 1 listopada 2010 roku ulega zmianie zakres gromadzonych i przekazywanych do Oddziału Funduszu informacji o udzielonych świadczeniach w rodzaju ratownictwo medyczne. W związku z tym prosimy o zapoznanie się ze wspomnianymi zmianami, określonymi w następujących przepisach:

 

Począwszy od 1 listopada 2010 r. zobowiązujemy świadczeniodawców do przekazywania wraz ze składanym rachunkiem (za m-c październik 2010), poprawnych i kompletnych raportów statystycznych, które zwierać będą wszystkie informacje wynikające z wymienionych powyżej przepisów prawnych.

 

Jednocześnie w załączniku do niniejszego komunikatu przedstawiamy wykaz najważniejszych (ale nie jedynych) zmian wprowadzanych powyższymi przepisami.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

(42) 275-48-55 lub 275-48-57