Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Do świadczeniodawców etapu podstawowego realizujących program profilaktyki raka szyjki macicy

21.10.2010

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej w ŁOW NFZ przedstawia listę realizatorów etapu podstawowego przesiewowego badania cytologicznego uwzględniającą czas wykonania procedury pobrania materiału do przesiewowego badania cytologicznego.

Procedura ta, według zaleceń (od pobrania wymazu cytologicznego do zatwierdzenia w SIMP-ie), nie powinna trwać dłużej niż 21 dni.

Etap procedury - od pobrania do wysłania preparatu do pracowni diagnostycznej i ustalenia wyniku przez świadczeniodawcę etapu diagnostycznego, został w miarę możliwości skrócony. Jednak czas zatwierdzania wyników, w niektórych przypadkach, trwa niedopuszczalnie długo. Pomimo pisemnych i telefonicznych interwencji ze strony ŁOW NFZ, w stosunku do niektórych świadczeniodawców, wyniki nadal były zatwierdzane po bardzo długim okresie czasu ( tabela w załączeniu ).

ŁOW NFZ przypomina Państwu o konieczności bezzwłocznego zatwierdzania wyników badań po otrzymaniu ich
z pracowni, nie czekając na zakończenie okresu rozliczeniowego.