Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów ZPO

06.10.2010
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku z rozpoczęciem procesu aneksowania umówwieloletnich w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi na następny okres rozliczeniowy (tj. na 2011 r.), w okresie od dnia 5 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. możliwe jest dokonywanie zmian w zawartych umowach jedynie w części dotyczącej personelu.