Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Postępowania 05-10-000397/LSZ/03/1/03.4640.032.02/4 oraz 05-10-000398/LSZ/03/1/03.4640.032.02/4

21 wrzesień 2010
Uprzejmie  informuję, że w postępowaniach  05-10-000397/LSZ/03/1/03.4640.032.02/4 oraz 05-10-000398/LSZ/03/1/03.4640.032.02/4 ŁOW NFZ kontraktuje jedno świadczenie z katalogu świadczeń określonych w Zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  Nr 69/2009/DSOZ z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne z późniejszymi zmianami (Nr 92/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2009 r. , Nr 32/2010/DSOZ Prezesa  Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r. oraz Nr 55/2010/DSOZ Prezesa  Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 września 2010 r.) o kodzie 5.52.01.0001489-przezcewkowa fotoselektywna waporyzacja gruczołu krokowego (PVP) celem zapewnienia dostępności do leczenia przy użyciu lasera wysokoenergetycznego Greenlight.