Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Świadczeniodawcy realizujący program profilaktyki raka szyjki macicy

08.09.2010

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej w ŁOW NFZ ponownie wzywa świadczeniodawców do ostatecznego zakończenia procedur związanych z pobraniem materiału w ramach przesiewowego badania cytologicznego realizowanych w roku 2007, 2008, 2009 oraz 1-3 2010 r. poprzez uzupełnienie danych w SIMP-ie i przekazanie wyniku uczestniczce programu.
Świadczeniodawcy, którzy będą mieli problemy, proszeni są o informację pisemną z określeniem jego rodzaju. Korektę należy dokonać w ciągu dwóch tygodni.
W załączeniu, ŁOW przedstawia wykaz świadczeniodawców (z SIMP-a) z wyszczególnieniem etapów i wskazaniem, po którym z nich zaprzestano kontynuacji procedury.