Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiana miejsca składania, otwarcia i rozstrzygnięcia w ogłoszonych postępowaniach konkursowych

03 wrzesień 2010
Łódzki Odział Wojewódzki Narodowego funduszu Zdrowia informuje, iż w ogłoszonych postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 października 2010 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna o kodach :
a) 05-10-000388/AOS/02/1/1 - Zarządzeniem Dyrektora ŁOW NFZ nr 154/10  z dnia 03.09.2010 r. zmianie uległo miejsce składania i otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcia postępowania . Nowe miejsce to  Delegatura ŁOW NFZ w Sieradzu Plac Wojewódzki 3
b) 05-10-000389/AOS/02/1/02.1616.001.02/1 - Zarządzeniem Dyrektora ŁOW NFZ nr 154/10  z dnia 03.09.2010 r. zmianie uległo miejsce składania i otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcia postępowania . Nowe miejsce to ŁOW NFZ w Łodzi Kopcińskiego 56.