Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Nowa wersja szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego list oczekujących

03 wrzesień 2010

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej Centrali NFZ ukazało się zarządzenie Nr 45/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących, wprowadzające nowy komunikat sprawozdawczy XML dotyczący list oczekujących "LIOCZ" (4.1.3), stosowany do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia.


W komunikacie tym, w porównaniu z aktualnie obowiązującym komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących, w elemencie "adres" został dodany atrybut "panstwo", natomiast w elemencie "podzbior-ocz" usunięto atrybut "szac-czas-oczek". Został zmieniony również komunikat potwierdzenia danych o listach oczekujących, który teraz jest dostosowany wyłącznie do list oczekujących.

Przekazywanie danych nowym komunikatem będzie obowiązywało świadczeniodawców od okresu sprawozdawczego październik 2010 roku.

W związku z powyższym sprawozdania, które będą wysłane zgodnie z obowiązującymi zasadami w okresie 31.10-10.11.2010 r. za ww. miesiąc sprawozdawczy i kolejne powinny być przygotowane w zaktualizowanym oprogramowaniu z zaimplementowaną wersją komunikatu 4.1.3Informacji udziela: Jakub Kozłowski, tel. 275-48-90