Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Do świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie

02 wrzesień 2010

W związku ze zbliżającym się okresem aneksowaniem zawartych umów wieloletnich na rok 2011, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na aktualność danych o potencjale znajdujących się w Portalu Potencjału. W wypadku stwierdzenia rozbieżności ze stanem faktycznym, należy poprawić dane na Portalu oraz przesłać odpowiedni wniosek o aneks do umowy.