Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Nowa wersja słownika komórek organizacyjnych w listach oczekujących

18 sierpień 2010

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że za okres sprawozdawczy sierpień obowiązywał będzie nowy słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących (wersja 1.14). Słownik można pobrać ze strony ŁOW NFZ.

 W  nowej wersji słownika zostały uwzględnione nowe w stosunku do poprzedniej wersji komórki organizacyjne:

• 1041 - poradnia endokrynologiczna osteoporozy dla dzieci,
• 4551 - oddział chirurgii plastycznej dla dzieci,
• 4631 - oddział chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci.