Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja dla Świadczeniodawców usług POZ

28.06.2010
Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z § 6 ust. 7 umowy zawartej z ŁOW NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej, informację o liczbie świadczeniobiorców, będących podopiecznymi DPS albo placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych lub resocjalizacyjnych, należy potwierdzać przynajmniej w styczniu i lipcu każdego roku, informacją o liczbie świadczeniobiorców objętych opieką przez świadczeniodawcę w każdej z nich. Wobec powyższego prosimy o przekazanie ww. informacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do umowy poz w terminie do dnia 7 lipca 2010r.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ
tel. kontaktowy: 042/ 275-41-67