Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Dotyczy umów w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna

22.06.2010
W związku z licznymi pytaniami w sprawie zgłaszania zmian do umowy w wyniku zmiany miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz nowego miejsca udzielania świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że wniosek o zmianę danych w umowie w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, należy złożyć do 10 dnia każdego miesiąca, co umożliwi  zawarcie i wygenerowanie aneksu od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego.

Źródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju poz;
tel. kontaktowy: 42 275 41 67