Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie aneksów do umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

17 czerwiec 2010

 W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 25/2010/DSOZ z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

 

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza do podpisywania aneksów:

  • od dnia 17.06.2010 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58,
    pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów; tel. kont. 42 275-49-77;