Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Realizacja programu chorób układu krążenia

24 marzec 2010


Wg stanu na dzień 19. 03. 2010 r. na 435 świadczeniodawców, z którymi ŁOW NFZ zawarł umowę na świadczenia z zakresu lekarza POZ, tylko 106 podjęło realizację programu chorób układu krążenia (24,4 %) w b. r.
W okresie od stycznia do 19 marca 2010 r. przebadano jedynie 979 osób, w analogicznym okresie 2009 r. – 1907, a w 2008 r. - ok. 3000.
Choroby układu krążenia stanowią w chwili obecnej obok chorób nowotworowych najważniejsze zagrożenie dla zdrowia i życia ludności. Ocenia się, że są odpowiedzialne za około 50% wszystkich zgonów w Polsce i co najgorsze prowadzone obserwacje dowodzą, że w dalszym ciągu liczba ta ulega wzrostowi.
Zatem ŁOW apeluje do Państwa o objęcie profilaktyczną opieką osób, które zaufały Państwu składając deklarację wyboru lekarza POZ. Województwo łódzkie zajmuje trzecie miejsce od końca pod względem objęcia populacji opieką profilaktyczną w tym zakresie.