Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Składanie danych zawartych w rachunkach w formie elektronicznej

25.02.2010

W związku z Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 77/2009/DSOZ z dnia 26 listopada 2009 roku  w sprawie określenia szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania w postaci elektronicznej danych zawartych w rachunku, jak również w nawiązaniu do komunikatu ŁOW NFZ z dnia 2 lutego 2010 r.  przypominamy, iż począwszy od faktur składanych za m-c luty obowiązkowe jest składanie przez Świadczeniodawców danych zawartych w rachunkach również w formie elektronicznej (komunikat typu REF). W załączeniu do komunikatu przedstawiamy instrukcję dotyczącą wysyłania ww. rachunków za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy.