Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla Świadczeniodawców usług POZ

22 styczeń 2010
Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ informuje, że rozliczenia miesiąca stycznia 2010 r. w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (w tym nocna i świąteczna opieka oraz transport sanitarny w POZ), należy dokonać w oparciu o raporty populacyjne za miesiąc grudzień 2009 r.
Weryfikacja za miesiąc styczeń 2010 r. zostanie przeprowadzona w miesiącu lutym 2010 r. po przekazaniu przez wszystkich świadczeniodawców list podopiecznych aktualnych na dzień 1 stycznia 2010 r. do dnia 4 lutego 2010 r. Jednocześnie informujemy, że poprawne przekazanie list do ŁOW NFZ będzie możliwe po zaimportowaniu elektronicznych wersji umów z Portalu Świadczeniodawcy do Państwa systemów informatycznych. Dopiero po zakończeniu procesu weryfikacji udostępnione zostaną właściwe raporty populacyjne, będące podstawą do sporządzenia rachunków korygujących za miesiąc styczeń 2010 r.
Jednocześnie prosimy o nie przesyłanie list świadczeniobiorców z zakresu POZ do weryfikacji za miesiąc luty 2010 r. do czasu udostępnienia przez Oddział raportów za miesiąc styczeń 2010 r.