Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ankiety udarowe – grudzień 2009 r.

13 styczeń 2010

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia poniżej listę świadczeniodawców, którzy wg stanu na dzień 12.01.2010 r. nie wypełnili wszystkich ankiet udarowych za miesiąc grudzień 2009 r.

 

Kod świadczeniodawcy

Nazwa świadczeniodawcy

Liczba ankiet do wypełnienia za listopad 2009 r.

130001

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY w Skierniewicach

10

140042

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie

1

140050

SZPITAL REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1

120004

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Wieluń

14

110043

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI

1

110028

ZOZ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

1

140039

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

22

110009

III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera w Łodzi

4

110045

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

1

110073

IV Szpital Miejski im. H. Jordana

5

110072

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza

4

110102

SPZOZ USK IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UM CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW W ŁODZI

3

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że brak przekazywania wszystkich lub części ankiet albo niedotrzymanie terminu stanowi niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, co może skutkować nałożeniem na świadczeniodawcę kary umownej. W związku z powyższym ŁOW NFZ zwraca się z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie braków.