Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: leczenie stomatologiczne

12 styczeń 2010

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia w  sprawie interpretacji i  stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w  sprawie świadczeń gwarantowanych z  zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1144), leczenie endodontyczne zębów z wypełnieniem 2 kanałów i  więcej umieszczone w zał. Nr 1, 3, 4 przysługuje jedynie (jak wynika z  przepisu) dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu. Przypis taki odnosi się zawsze do  leczenia endodontycznego obejmującego  wypełnienie  więcej  niż  jednego  kanału.
W związku z tym, że nie ma możliwości leczenia zęba wielokanałowego bez wypełnienia wszystkich kanałów, leczenie endodontyczne zębów dwu i trzy kanałowych jest dostępne jedynie dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu.