Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ustalenie numerów rachunków bankowych do umów na 2010 rok

11 styczeń 2010

W związku z Zarządzeniem nr 89 Prezesa NFZ z dnia 18.12.2009 r. ŁOW NFZ informuje, że uległ zmianie sposób wprowadzania rachunków bankowych do umów na rok 2010. Wszyscy Świadczeniodawcy zobowiązani są wypełnić stosowny wniosek w Portalu Świadczeniodawcy odrębnie do każdej umowy, w sposób opisany w komunikacie z dnia 17.12.2009 r.

 

Wnioski należy wypełniać dopiero w momencie, kiedy pojawi się możliwość wyboru roku 2010 oraz zaczną się pojawiać sygnatury umów obowiązujących w 2010 roku.

Wydrukowany wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Świadczeniodawcy, zgodnie z dokumentami rejestrowymi i złożony w Oddziale NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok.108 (I piętro). Wniosek można przesłać również faksem nr (42) 275-40-34, (42) 275-40-41, przy czym oryginał wniosku należy  przesłać pocztą.
Telefon kontaktowy (42) 275-49-77

Wnioski dotyczące POZ-u należy przesłać do właściwych miejscowo delegatur:

Piotrków Tryb. nr fax. 44 647 75 02

Sieradz nr fax. 43 822 19 84

Skierniewice nr fax. 46 834 15 89