Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie aneksów do umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

29 grudzień 2009

 W związku przedłużeniem terminu obowiązywania umów w rodzaju Podstawowa opieka zdrowotna:

- pielęgniarka poz;

- nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska;

zapraszamy Świadczeniodawców, którzy złożyli wnioski o aneksowanie umów do podpisywania aneksów w tym zakresie. Zawieranie w/w aneksów nastąpić musi do 31grudnia 2009 r.

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów:

od dnia 29 grudnia 2009 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok.108 (I piętro) oraz we właściwych miejscowo Delegaturach;