Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Refundacja przedmiotów ortop. i środków pomoc. zrealizowanych w okresie I - III kwartał 2009 r.

28.12.2009
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w załączeniu zestawienie tabelaryczne kwot refundacji przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zrealizowanych w okresie od 01 stycznia do 30 września 2009 r.