Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów na rok 2010 w rodzaju POZ oraz ZPO – przedłużenie terminu składania wniosków

23.12.2009
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że do dnia 29.12.2009 r. zostaje przedłużony termin składania wniosków o aneksowanie umów w rodzaju POZ i ZPO.
Jednocześnie Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zastrzega, że niedostarczenie do dnia 29.12.2009r. wniosków o aneksowanie umów (wersji elektronicznej wraz z wydrukiem) spowoduje wygaśnięcie umów z dniem 31.12.2009 r.