Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2010 na terenie woj. łódzkiego

11.12.2009

Komunikat skierowany jest do Świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że przygotowanie aneksów dla Świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie może nastąpić jedynie przy wykorzystaniu danych przygotowanych za pomocą aplikacji ofertowej . W związku z powyższym w dniu dzisiejszym zostały zamieszczone definicje postępowań w trybie aneksowania umów.

Wnioski aktualizacyjne mogą składać świadczeniodawcy z którymi Łódzki OW NFZ zawarł umowy wieloletnie (na lata 2009-2013) w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, spełniający wymagania określone Zarządzeniem Nr 72/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Dokumentacją niezbędną do aneksowania umów na 2010 rok jest prawidłowo sporządzony wniosek aktualizacyjny w wersji elektronicznej - plik swd, oraz w wersji papierowej.

Aby przygotować wniosek o aneksowanie umowy wieloletniej należy:

  • pobrać plik zawierający definicje postępowania (aneksowanie umów) - z Portalu Świadczeniodawcy. W okienku Podstawowa Opieka Zdrowotna wybrać odpowiednio „Pokaż więcej" i po rozwinięciu listy dostępnych opcji wyboru należy wybrać Informator o postępowaniach na rok 2010 r.,
  • pobrać plik ze strukturą organizacyjną świadczeniodawcy – z Portalu Świadczeniodawcy,

Powyższe pliki będą niezbędne do sporządzenia przez Państwa wniosku o aneksowanie umowy w programie ofertowym.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku dokonywania przez Państwa zmian formalno prawnych w zawartych umowach wymagane jest złożenie wszystkich dokumentów potwierdzających dokonane zmiany. W pozostałych przypadkach (aneksowanie bez zmian w umowie) dokumenty nie są wymagane.

Przygotowane wnioski (wersję elektroniczną wraz z wydrukiem) należy przesłać lub dostarczyć do siedziby Oddziału odpowiednio na adres:

  • Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łodzi przy ulicy Kopcińskiego 58
  • Delegatury ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 16a, (44 647 39 90);
  • Delegatury ŁOW NFZ w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29, (46 834 15 92);
  • Delegatury ŁOW NFZ w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, (43 822 15 85);

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2009 r.

Świadczeniodawcy, którzy nie podpisali porozumienia w sprawie przedłużenia umowy – sporządzają nowy wniosek o zawarcie umowy

 

 

Źródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ

42 275 41 67; 42 275 49 46