Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

POZ - zawieranie umów na 2010 r.

10.12.2009

Zawieranie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2010 na terenie woj. łódzkiego.

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna na rok 2010 i lata następne. Materiały dotyczące kontraktowania na rok 2010 znajdują się w serwisie "Kontraktowanie 2010".

Wnioski o zawarcie umowy mogą składać świadczeniodawcy spełniający wymagania określone Zarządzeniem Nr 72/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Przed przystąpieniem przygotowywania wniosku o zawarcie umowy należy przeprowadzić rejestrację do Portalu Świadczeniodawcy. Dostęp do Portalu Świadczeniodawcy umożliwi Państwu wygenerowanie plików niezbędnych przy przygotowywaniu w programie ofertowym wniosku o zawarcie umowy na 2010 r.

Aby przygotować w programie ofertowym wniosek o zawarcie umowy należy:

  • pobrać plik zawierający definicje postępowania - z Portalu Świadczeniodawcy.
    W okienku Podstawowa Opieka Zdrowotna wybrać odpowiednio „Pokaż więcej" i po rozwinięciu listy dostępnych opcji wyboru należy wybrać „Informator o postępowaniach na rok 2010”,
  • pobrać plik ze strukturą organizacyjną świadczeniodawcy – z Portalu Świadczeniodawcy.

Jednocześnie informujemy, że do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć dokumenty:

  • określone w Zarządzeniu Nr 72/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 3 listopada 2009 r.,
  • potwierdzające kwalifikacje personelu (potwierdzone za zgodność z oryginałem) – o ile wcześniej nie zostały dostarczone do OW.

W toku postępowania o zawarcie umowy, w trakcie oględzin miejsca udzielania świadczeń konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do pomieszczeń, w których będą realizowane świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Przygotowane wnioski należy przesłać lub dostarczyć do siedziby Oddziału odpowiednio na adres:

  • Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łodzi przy ulicy Kopcińskiego 58
  • Delegatury ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 16a,
  • Delegatury ŁOW NFZ w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29,
  • Delegatury ŁOW NFZ w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2009 r.

Źródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ

0 42 275 41 67;