Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Lecznictwo uzdrowiskowe - aneksowanie umów na 2010 rok

23 listopad 2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że Świadczeniodawcy realizujący umowy wieloletnie w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, zobowiązani są do złożenia dokumentacji aktualizacyjnej będącej podstawą aneksowania umów na 2010 rok.

Dokumentację aktualizującą należy wykonać w programie NFZ-KO, którego aktualna wersja znajduje sie na stronie internetowej Oddziału. Plik z zapytaniem ofertowym, można pobrać od dnia 24 listopada 2009 r. ze strony ŁOW NFZ.

Na zapytanie ofertowe może być złożona tylko jedna dokumentacja aktualizacyjna obejmująca tylko zakresy występujące w aktualnej umowie.

Informujemy, że dokumentację aktualizacyjną należy sporządzić w oparciu o aktualnie uzupełniony potencjał Świadczeniodawcy w Portalu SZOI.

Dokumentację aktualizacyjną prosimy przekazać w formie papierowej i elektronicznej do ŁOW NFZ, ul. Kopcińskiego 58, 90-03 Łódź, w terminie do dnia 30 listopada 2009r.

Materiały dotyczące kontraktowania na 2010 r. opublikowane są na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.