Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ankiety udarowe

23 wrzesień 2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na zlecenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii ankieta udarowa będzie wymagana również przy rozliczaniu grupy A51 – 5.51.01.0001051 – Udar mózgu – leczenie trombolityczne > 7 dni w oddziale udarowym.