Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Skierowanie na leczenie sanatoryjne za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy

23 lipiec 2009

W związku z umożliwieniem wypełniania i drukowania skierowania na leczenie sanatoryjne za pośrednictwem dostępnego
w Portalu Świadczeniodawcy formularza, publikujemy multimedialną instrukcję korzystania z tej funkcjonalności.


Serdecznie zachęcamy świadczeniodawców do używania nowych możliwości Portalu Świadczeniodawcy.  Z pewnością poprawi to czytelność składanych do oddziału wojewódzkiego NFZ skierowań, a co za tym idzie wpłynie na skrócenie czasu ich rozpatrywania.

 

Film instruktażowy