Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiana miejsca otwarcia oraz rozstrzygnięcia postępowania

22.07.2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,  że  w ogłoszeniu o konkursie ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nr 05-09-002538/AOS/02/1/02.1600.001.02/1 w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia w zakresie okulistyki na obszarze gminy miejskiej Tomaszów Mazowiecki - zmianie ulega miejsce otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcia postępowania.

Otwarcie ofert złożonych w wyżej wymienionym postępowaniu oraz jego rozstrzygnięcie nastąpi w siedzibie delegatury Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a