Skip to main content

Dla farmaceuty

Rozwiązanie umowy w zakresie POZ z NZOZ "Lecznica" s.c. w Kutnie

 

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2023 r., na wniosek świadczeniodawcy została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w rodzaju POZ w zakresie lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz i medycyny szkolnej przy ul. Staszica 11 w Kutnie z NZOZ "Lecznica" s.c. w Kutnie.


Jednocześnie ŁOW NFZ informuje, że pacjenci którzy potwierdzili w deklaracji wyboru wybór świadczeniodawcy NZOZ "Lecznica" s.c. w Kutnie przy ul. Staszica 11 mają możliwość
bezpłatnej zmiany świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie lekarza poz, pielęgniarki poz i położnej poz.

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, do których można złożyć deklaracje wyboru, znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej