Skip to main content

Dla farmaceuty

E-zestawienie

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, informuje, że w związku ze zmianami w systemie informatycznym polegającymi na wprowadzeniu nowych funkcji i udogodnień dla aptek/punktów aptecznych, od dnia 25 lutego 2020 r. istnieje możliwość przekazywania uzgodnionego zestawienia zbiorczego w postaci elektronicznej (eZestawienia) za pomocą Portalu Świadczeniodawcy.

Uzgodnione zestawienie zbiorcze/korekta uzgodnionego zestawienia zbiorczego, tj. załącznik Nr 3 wzorów komunikatów elektronicznych (wersja 2.5 i kolejne), obowiązujący od kwietnia 2018 roku można podpisać przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub ePUAP oraz przekazać do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. W przypadku składania wielu podpisów kwalifikowanych na jednym dokumencie należy potwierdzić u dostawcy podpisu możliwość równoległego i prawidłowego podpisywania dokumentu.

Zatwierdzanie uzgodnionego zestawienia zbiorczego w postaci elektronicznej będzie procedowane po przekazaniu skanów dokumentów, wymaganych przepisami i pozytywnej weryfikacji dokumentu przez operatora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych apteki przekazują do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu uzgodnione zestawienie zbiorcze w postaci papierowej lub elektronicznej, stanowiące podstawę refundacji.

Stan na dzień 1 czerwca 2021 r.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami