Skip to main content

Dla farmaceuty

Portal dla aptek

Portal dedykowany aptekom po zarejestrowaniu przez aptekę/punkt apteczny, umożliwia:

  • złożenie i obsługę wniosku o zawarcie umowy na realizację recept,
  • przekazanie rozliczeń z tytułu zrealizowanych recept refundowanych.

 

Jednocześnie portal ten pozwala w krótkim czasie na uzyskanie zwrotnej informacji o poprawności lub błędach w przekazanych danych.

 

Dodatkowo uruchomione są następujące opcje portalu:

  • przegląd danych ewidencyjnych aptek,
  • przekazywanie komunikatów dla aptek,
  • możliwość zmiany numeru rachunku bankowego.

W przyszłości planujemy rozszerzyć opcje o sprawdzanie poprawności recept.

 

Informacje na temat możliwości korzystania z Portalu można uzyskać pod numerem telefonu: 42 275 49 93

Prezentacja ilustrująca proces rozliczania za pomocą Portalu Świadczeniodawcy

Stan na dzień: 17 września 2019 r.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami