Skip to main content

Dla farmaceuty

Zmiana danych osobowych personelu zatrudnionego w aptece/punkcie aptecznym

Szanowni Państwo,
aktualizacji danych osobowych personelu fachowego, zatrudnionego w aptece/punkcie aptecznym, należy dokonywać w formie pisma podpisanego elektronicznie lub tradycyjnie.

W treści wniosku należy wskazać:

 1. dane apteki/punktu aptecznego przekazującej pismo (nazwa i adres oraz numer identyfikacyjny nadany w systemie ŁOW NFZ lub numer zawartej umowy na realizację recept),
 2. dane osobowe pracownika:

 

 1. imię,
 2. dotychczasowe nazwisko,
 3. nowe nazwisko oraz 
 4. numer prawa wykonywania zawodu farmaceuty lub numer PESEL (w odniesieniu do techników farmacji).

 

Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę danych osobowych:

 • kopia wpisu w prawie wykonywania zawodu farmaceuty lub
 • kopia aktu małżeństwa

poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Zgłoszenie może być podpisane przez:

 • reprezentanta podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny (właściciela lub osoby do tego uprawnionej na mocy stosownego upoważnienia) lub
 • kierownika danej apteki/punktu aptecznego.

Wskazaną dokumentację można przekazywać:

 • osobiście lub pocztą na adres: ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź (Biuro Podawcze ŁOW NFZ) lub
 • dokumenty podpisane elektronicznie - na adres skrytki ePUAP Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Na podstawie przekazanych informacji aktualizujemy dane pracownika w Portalu Świadczeniodawcy.

Przypominamy, że osobnym trybem realizowane jest zgłoszenie zmiany nazwiska kierownika apteki/punktu aptecznego, gdyż wymaga ono aneksowania umowy na realizację recept.

W przypadku zmiany nazwiska kierownika apteki/punktu aptecznego należy postępować zgodnie z opisem aneksowania umowy, zamieszczonym w części: Dla farmaceuty > Umowy > Aneksowanie Umów na realizację recept > Zmiana kierownika apteki/punktu aptecznego (link).

Telefon: 42 275 49 93