Skip to main content

Dla farmaceuty

Nieobecność kierownika apteki/punktu aptecznego poniżej 30 dni - podpisywanie zbiorczych zestawień recept

W przypadku nieobecności kierownika apteki lub punktu aptecznego trwającej poniżej 30 dni i konieczności podpisania zestawienia zbiorczego, apteka lub punkt apteczny przedkłada w tutejszym Oddziale NFZ stosowną informację o wyznaczeniu osoby zastępującej kierownika.

 

W okresie nieobecności kierownika osoba zastępująca jest uprawniona do podpisywania zestawień zbiorczych recept w roli kierownika.

 

W związku z wyznaczeniem osoby zastępującej kierownika nie ma konieczności aneksowania umowy na realizację recept.

 

Jeżeli nieobecność kierownika apteki/punktu aptecznego trwa powyżej 30 dni, konieczne jest złożenie kserokopii powiadomienia Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego oraz stosownych dokumentów.

 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 42 275 49 93

 

 

Stan na dzień 20 czerwca 2023 r.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami