Skip to main content

Dla farmaceuty

Nieobecność kierownika apteki/punktu aptecznego powyżej 30 dni

 

  

w przypadku nieobecności kierownika apteki (punktu aptecznego), trwającej powyżej 30 dni, przedkładacie Państwo w naszym oddziale NFZ zgodnie z przepisami prawa1:

  • kopię powiadomienia złożonego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym wraz z
  • dokumentem potwierdzającym przekazanie przedmiotowego powiadomienia do wiadomości WIF.

  

 Do przedłożenia:

Jeśli Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wystawi pismo w sprawie akceptacji osoby zastępującej kierownika apteki/punktu aptecznego, podmiot prowadzący przedkłada przedmiotowe pismo w naszym oddziale NFZ.

 

Podmiot prowadzący aptekę (punkt apteczny) zgłasza osobę zastępującą kierownika w ewidencji personelu apteki (punktu aptecznego) na Portalu Świadczeniodawcy.

 

W związku ze zgłoszeniem osoby zastępującej kierownika nie ma konieczności aneksowania umowy na realizację recept.

 

Kontakt telefoniczny - 42 275 49 93

1 § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 27.10.2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2363 ze zm.).

 

 

Stan na dzień: 24 maja 2023 r.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami