Skip to main content

Kontraktowanie

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju Leczenie Szpitalne 10.04.2024 r.


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 10 kwietnia 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach:

  • Leczenie Szpitalne
    CHIRURGIA ONKOLOGICZNA – HOSPITALIZACJA

termin składania ofert upływa 24 kwietnia 2024 r.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej