Skip to main content

Kontraktowanie

Zmiana terminów składania ofert oraz otwarcia postępowań konkursowych o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień


Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 12 stycznia 2024 r. zmienione zostają terminy składania ofert oraz otwarcia postępowań:

  • 05-24-000056/PSY/04/1/04.9901.400.03/01 - OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - I POZIOM REFERENCYJNY
  • 05-24-000057/PSY/04/1/04.9901.400.03/01 - OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - I POZIOM REFERENCYJNY
  • 05-24-000058/PSY/04/1/04.9901.400.03/01 - OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - I POZIOM REFERENCYJNY
  • 05-24-000061/PSY/04/1/04.9901.400.03/01 - OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - I POZIOM REFERENCYJNY
  • 05-24-000062/PSY/04/1/04.9901.400.03/01 - OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - I POZIOM REFERENCYJNY

Termin składania ofert: 16.01.2024; Termin otwarcia: 18.01.2024

Źródło: Komisja konkursowa