Skip to main content

Kontraktowanie

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju Opieka Paliatywna i Hospicyjna - 11.12.2023 r.


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 11 grudnia r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

Opieka paliatywna i hospicyjna

  • ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM

termin składania ofert upływa 29 grudnia 2023 r.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej